T’has plantejat alguna vegada com t’agradaria acomiadar als teus éssers estimats?

parlem?

1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació poso al teu coneixement les següents dades:

Empresa: INMACULADA TÀPIES I CORTIELLA (en endavant,  IMMA TÀPIES)

Nom comercial: IMMA TÀPIES

NIF: 43717225K

Adreça: c/ del Cim, 41 08211 Castellar del Vallès, España

Correu electrònic: hola@immatapies.com

Lloc web: www.immatapies.com (en endavant, “el portal o lloc web”)

2. USUARIS: La utilització d’aquest portal és absolutament voluntària i suposa l’acceptació plena per qui accedeix a aquest, d’ara endavant “Usuari”, de totes les condicions d’ús vigents en cada moment que es trobin en aquesta adreça. IMMA TÀPIES es reserva el dret a retirar l’accés a la present pàgina web, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquestes condicions d’ús. L’Usuari tindrà la responsabilitat de llegir atentament les presents condicions. Les esmentades condicions seran d’aplicació independentment de les condicions generals de contractació que, si s’escau resultin d’obligat compliment.

3. US DEL PORTAL: IMMA TÀPIES proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, “els continguts”) a Internet pertanyents a IMMA TÀPIES. L’Usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. L’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis amb caràcter enunciatiu, però no limitador, a no emprar-los per (I) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (II) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia de terrorisme o que atempti contra els drets humans; (III) intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar-manipular els seus missatges.

4. POLÍTICA DE PRIVACITAT: Informem que IMMA TÀPIES compleix amb les directrius de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), així com la LOPD, relatives a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades. Per a més informació, veure Política de Privacitat

5. PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL: Els continguts del lloc web, incloent-hi entre d’altres les imatges i els textos dels articles, qualssevol que sigui el seu format, són propietat d’IMMA TÀPIES, o bé disposa dels drets suficients, i estan protegits per les lleis i tractats internacionals en matèria de propietat intel·lectual. En aquest sentit, queda expressament prohibit copiar, reproduir, vendre, transmetre, distribuir, republicar, modificar o mostrar per al seu ús comercial sense el seu previ consentiment. L’Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’IMMA TÀPIES. Com Usuari pot visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur de l’ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament, per a l’ús personal i privat.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT: IMMA TÀPIES no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho. Els continguts d’aquest lloc web s’ofereixen amb una finalitat informativa i divulgativa. IMMA TÀPIES s’eximeix de qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, que pogués derivar-se de l’ús o aplicació de la informació d’aquesta web fora dels seus propòsits.

7. COOKIES: El lloc web IMMA TÀPIES utilitza cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Per a més informació, veure Política de Cookies.

8. MODIFICACIONS: IMMA TÀPIES es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal.

9. ENLLAÇOS: En cap cas IMMA TÀPIES assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en aquest lloc web.

10. DRET D’EXCLUSIÓ: IMMA TÀPIES es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin el present Avís Legal.

11. GENERALITATS: IMMA TÀPIES perseguirà l’incompliment del present Avís Legal així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

12. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA: IMMA TÀPIES podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

13. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: La relació IMMA TÀPIES i l’Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Scroll Up