Pèrdues i dol

Parlar et donarà el suport emocional

Acompanyament en la pèrdua i el dol

Tant si es tracta d’una pèrdua recent, com si va passar fa temps, l’acompanyament professional a través del coaching t’ajudarà a elaborar el teu dol, a gestionar l’estrès i a cicatritzar la teva ferida interior.

Metodologia i protocol

Sessions

Actualment les sessions es realitzen en línia, encara que existeix la possibilitat de desplaçament a domicili. La durada de la sessió és de 1h. En la primera sessió es farà una valoració aproximada de la durada del procés.

Possibilitat de desplaçament a domicili.

Sessions online, offline i telefòniques.

Encara que hi ha tants dols com a persones i cada un de nosaltres s'enfronta a aquesta situació de manera diferent, hi ha sentiments i reaccions emocionals que són molt similars en tots els casos.

Rep la guía

“Idees de comiat i homenatge”

t'obrirà un ventall de possibilitats de com acomiadar i fer un reconeixement a un familiar o amic en cas de pèrdua.

En cumplimiento de lo que dispone la normativa de protección de datos personales, te informamos que los datos personales que hemos tratado, están incluidos en una base de datos a nombre de Inmaculada Tàpies, responsable de tus datos. Los datos se conservarán mientras ninguna de las partes manifieste lo contrario. No está prevista la cesión de datos a terceros sin tu consentimiento, excepto si existe una obligación legal. Tienes derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, y puedes ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de tus datos y los de limitación u oposición al tratamiento enviando un correo electrónico a hola@immatapies.com. Puedes consultar la información complementaria de protección de datos en www.immatapies.com. Si consideras que el tratamiento de datos personales no se ajusta a la normativa vigente, tienes derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es).